Логопедично консултиране, диагностика и терапия на деца и младежи 

Говорни и езикови нарушения:

 • липса на реч - алалаия;

 • общо недоразвитие на речта;

 • апраксия;

 • диспраксия;

 • дизартрия;

 • фонационни нарушения /афония, дисфония, ринофония/;

 • темпоритмични нарушения на речта - брадилалия/тахилалия;

 • нарушения на плавността на речта - заекване;

 • артикулационни нарушения при функционални или органични увреди на говорния апарат /дислалия, ринолалия/;

 • специфични нарушения на устния език /фонологични, граматични, семантични и прагматични/;

 • нарушения на писмения език дислексия /дисграфия-дискалкулия/;

 • билингвизъм - мултилингвизъм;

 • общи нарушения на устния език /първични и вторнични/;

 • нарушения на хранителните механизми - дисфагия;

 • други неуточнени нарушения в развитието.

Музикотерапия 

 • активна и рецептивна музикотерапия при деца и възрастни

 • звукостимулация и системна работа със семейства под супервизията на Елена Илиева от декември 2008 г                          /при аутизъм, сензорна дезинтеграция, синдром на Даун, ДЦП, интелектуална недостатъчност,  синзорни нарушения - слухови и/или зрителни, емоционално-поведенчески, езикови и когнитивни нарушения и др.

Психотерапия  /под супервизия/

Семейно консултиране при:

 • трудности в родителството /възпитанието и отглеждането/

 • проблеми в отношенията родител-дете;

 • кризи в отношенията, конфликти между братя и сестри и др.

​​

Индивидуално консултиране при:

 • тревожност, страх-фобии;

 • кризи;

 • депресия;

 • загуба;

 • конфликти;

 • раздяла - развод;

 • психосоматика и др.

​​

​​

Практическият ми  опит е свързан с индивидуално консултиране и терапия при случаи, които имат в анамнезата

 • неврологични заболявания /ДЦП, Хидроцефалия, Епилепсия, Синдром на УЕСТ, Фетален антиконвулсантен синдром (FACS), Менингиом - следоперативна рехабилитация, Черепно-мозъчни травми извън активната фаза на заболяването или травмата  под медицински контрол;

 • психиатрични диагнози /Интелектуална недостатъчност, Генерализирани разстройства на развитието - аутизъм, Синдром на Рет, Шизофрения, Биполярно разстройство, Маниен синдром, Депресия, Мутизъм, Синдром на Жил ле да Турет, Зависимости от хазарт и аудиовизуални технологии/, ХАДВ и др. под медицински контрол;

 • генетични диагнози /Синдром на Даун, Синдром на Тръчърс Колинс, Синдром на Ди Джордж, Фенилкетонурия др./;

 • хронични заболявания /Астма, Диабет, Алергии - атопичен дерматит/ под медицински контрол;

 • онкологични заболявания - в институция като външен терапевт и в кабинет извън активната фаза на заболяването;

 • сензорни нарушения /нарушения на централно и периферно зрение, намален слух от централен и проводен тип/;

 • емоционално-поведенчески /травми, посттравматичен стрес, тревожност, фобии, хранителни нарушения хоспитализъм, агресия, нарушения в адаптационните умения  и др./;

В работата си ползвам супервизия и активно партнирам с други специалисти от външни практики:​​

 • Детски психолог

 • Психотерапевти

 • Музикотерапевти

 • Хомеопат/Психолог/Психотерапевт

 • Системен терапевт/Детски психолог

 • Хипнотерапевт/Психотерапевт

 • Психолингвист/Логопед

 • Педагози

 • Ресурсни учители

 • Ортодонт

 • Невролог

 • Психиатър

 • Оториноларинголог/Аудиолог​

 • Офталмолог

 • Кинезитерапевт

 • Рехабилитатор

 • Ерготерапевт

 • Сензорен терапевт и други.

Професионален опит:

април 1997 г. - декември 2000 г. - "Доброволец" към Български младежки Червен кръст", гр. София

септември 2005 г. - декември 2006 г. - "Администратор-обслужване на пациенти" към Медико-стоматологичена център "МЕДСТОМ", гр. София

април 2007 г. - март 2008 г.

- "Логопед" към "Дневен център "Св. МИНА - 2", Асоциация "И нас ни има", гр. София

юни 2007 - ноември 2007 г.

- "Ръководител обучения по проект - Мога да бъда полезен" към Асоциация "И нас ни има", гр. София

март 2008 - януари 2009 г.

- "Логопед" към Терапевтичен център "Пумпелина", гр. София

февруари 2007 г. - до момента

- "Логопед"  към Терапевтично студио "Фернандина", гр. София 

април 2012 - май 2014 г.

 - "Логопед" с приемно време към Фондация "Конкордия - България", гр. София

януари 2009 - до момента

- "Музикотерапевт - психотерапевт" към Терапевтично студио "Фернандина", гр. София

© 2023 by DR. Elise Jones Proudly created with Wix.com