Членства в професионални организации:

​​

Образование

 • ​​"Логопедия" - бакалавърска степен към Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София, 2003 - 2007 г.

​​

 • "Комуникативни нарушения на развитието" - магистърска степен към Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София, 2008 - 2010 г.

​​

 • "Специална педагогика на деца с интелектуална недостатъчност" - бакавърска степен към Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София, 2004 - 2009 г.

​​

 • "Музикална психотерапия" /под супервизия/ - следдипломна квалификация към Българската асоциация по музикотерапия /БАМ/, гр. София, 2007 - 2012 г.

 • "Гещалттерапия" - следдипломна квалификация към Български институт по гещалттерапия, гр. София, от 2016 г. до момента.

Членства в професионални организации:

 • "Българска асоциация по музикотерапия" - редовен член /експерт в музикотерапията/

 • "Българска асоциация по Гещалттерапия" - асоцииран член

 • "Сдружение частно практикуващи логопеди" - редовен член

 • "Национална асоциация на ресурсните учители" - асоцииран член

Допълнителна квалификация - курсове, теоретични и практически сертификационни семинари

​​ ​​

 • "Българска жестомимична реч", С. Лозанова и М. Димитрова,  Либерален политологичен институт и фондация "Подкрепа за хората с увреден слух", София, 2005 

 

 • "Нарушени механизми на храненето и гълтането - причини, последствия, терапия", Н. Йорданова, П. Милина, Доц. Атанасов и Д. Траянова, Национално сдружение на логопедите в България, АЛА, Виртуален кабинет за родителски консултации и НУК - България, София, 2006

 

 • "Приказна терапия" , Х. Илиева,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2006

 

 • "Игрова терапия при детски страхове", М. Манова,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2006

 • "International Conference - Together people in need", NSRC Bulgaria, Galati, Romania, 2007

 

 • "Форум театър" /иновативен подход за работа с различни групи, който цели постигане на желана социална промяна, I. Brioc,  СУ "Св. Климент Охридски", София, 2007

 

 • "СКОК - система за комуникация чрез обмяна на картинки",  И. Крумова и П. Атанасова,  Ф-я "ГРИМС",София, 2007

 

 • "Игрова терапия при деца с хиперактивен синдром",  М. Манолова,   Институт по позитивна психотерапия, София, 2007

 

 • "Семейна игрова терапия, работа с родители",  М. Манова,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2007

 

 • "Игрова терапия при развод и раздяла на родителите",  М. Манова,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2007 

 

 • "Игрова терапия при деца с физически увреждания", С. Миролескова,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2007 

 

 • "Активна музикотерапия с деца" ,  Л. Мюлер,  Българска асоциация по музикотерапия, София, 2007

 

 • "Системни семейни констелации", Е. Илиева, Family constelation Africa, гр. София, 2007 г.

 

 • "Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни", Л. Ахтарова,  Българска асоциация по Музикотерапия, София, 2007

 

 • "Рисунката в терапията с деца" ,  Х. Илиева,  Институт по позитивна психотерапия, София, 2007 

 

 • "Емоционална интелигентност за деца",  Х. Илиева,  Институт по позитивна психотерапия,  София, 2008

 

 • "Общувай с мен, общувай със себе си" /школа по психология/, Е. Калоянова,  Сдружение на младите психолози в България "4-ти април", София, 2008

 

 • "Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка", 6 ч.,  А. Жечева,  ф-я "Социални общности",София, 2008

 

 • "Творчески танц, движение и музика в дълбинната психология. Употреба в индивидуалната и груповата психотерапия" , Л. Ахтарова, Българска асоциация по Музикотерапия, София, 2008

 

 • "Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders", NBU, IEPSP, P.A.L.O., Sofia, 2008 

 

 • "НЛП техники за работа с родители" 6 ч., А. Жечева,  ф-я "Социални общности", София, 2008 

 

 • "Специализирани грижи при деца с лицеви аномалии", И. Мавродиева, Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители - АЛА, Пловдив, 2008 

 

 • "Подходи за работа с деца с тревожност" 6 ч., А. Христова, ф-я "Социални общности", София, 2008 

 

 • "Интерактивни методи за работа с деца" ,  6 ч., А. Жечева,  ф-я "Социални общности", София, 2008

 

 • "Подходи за работа с деца с агресивно поведение" , 6 ч.,  А. Христова,  ф-я "Социални общности", София, 2008 

 

 • "Техники за работа с деца преживели насилие", 6 ч.,  А. Жечева,  ф-я "Социални общности", София, 2008 

 

 • "Системен подход за работа със семейства" ,  6 ч., А. Христова,  ф-я "Социални общности", София, 2008

 

 • "Acting your inner music: Exploring Dimensions of Music in Group Therapy and Psychodrama", J. Moreno, Българска асоциация по Музикотерапия, София, 2009 

 

 • "Техники за работа при семейни кризи" ,  6 ч., А. Жечева,  ф-я "Социални общности",  София, 2009 

 

 • "Партниране на клиенти при вземане на решения", 6 ч.,  А. Жечева,  ф-я "Социални общности", София, 2009

 

 • "Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба" , 6 ч., А. Христова,  ф-я "Социални общности", София, 2009 

 

 • "To Intensify music therapy with psychodrama",  H. Fausch, Българска асоциация по Музикотерапия, гр. София, 2010 г.

 

 • "Системни семейни констелации",  д-р У. Франке и Т. Брайсон, ф-я "Фамилни констелации - България", София, 2010 

 

 • "Проста терапия - стъпка отдъд фокусираната към решения кратка терапия", д-р П. Панайотов, Ц-р "Решения"-Русе, София, 2010

 

 • "Консултиране при трудности в общуването между родители/възрастни и деца" , 6 ч., А. Жечева,  Ф-я "Социални общности",  София, 2010

 

 • "Методи за работа с деца с психосоматични проблеми", 6 ч.,  А. Жечева,  ф-я "Социални общности", София, 2010 

 

 • "Fear, protection or hindrance. Creative ways to deal with fear. Creative and structured ways to deal with intuition and impulses" ,  H. Fausch,  Българска асоциация по Музикотерапия, София, 2011

 

 • "3rd National Music Therapy Conference with the participation of international presenters" - training and theory, Българска асоциация по Музикотерапия, София, 2012 

 

 • "Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS 2",  С. Еюбова,  ф-я "Хестия" и "OS Bulgaria",  София, 2016 

 

 • "Скрининг тест за детско развитие Denver 2" ,  С. Еюбова,  ф-я "Хестия" и "OS Bulgaria", София, 2016 

 

 • "Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3",  П. Атанасова и Т. Гергинова,  ф-я "Хестия" и "OS Bulgaria", София, 2016 

 

 • "Въведение в Гещалттерапията" ,  Е. Илиева и И. Кирякова,  BIGT, Sofia, 2016 

 

 • "Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2",  Доц. д-р Е. Тодорова, ф-я "Хестия" и "OS Bulgaria", София, 2016 

 

 • "Contact stiles" ,  K. Hatzilakou,  BIGT, Sofia, 2017 

 

 • "Втора българска конференция по Гещалттерапия. Полето на осъзнаване и контакт", BIGT, Sofia, 2017 

 

 • "Field Theory" - теория и методология, M. Chrasta,  BIGT, Sofia, 2017 

 

 • "Dialoge and Evaluation" ,  F. Meulmeester, BIGT, Sofia,  2017 

 

 • "Field awareness" - теория и методология, M. Boss, BIGT, Sofia, 2017

 

 • "Theory of self" - теория и методология,  M. Chrasta,  BIGT, Sofia, 2017

 

 • "Intimacy and sexuality" ,  F. Meulmeester,  BIGT, Sofia, 2018

 

 • "Phenomenology" ,  M. Chrasta, BIGT, Sofia, 2018 

 

 • "Cntracting. Intake. Contracting" ,  Каtia Hatzilakou M. Chrasta, BIGT, Sofia, 2018 

 

 • "Communication Skills in Health & Social Care Level 2", Training Qualifications - Approved Center, U.K., 2018

 

 • "Transference / counter transference / sexuality in therapeutic relation" ,  Е. Нойманова, BIGT, Sofia, 2018 

 

 • "Нарушена йерархия в семейството" , 6 ч.,  А. Христова, Фондация "Социални общности, гр. София 2018 

 

 • "Intro to Orofacial Myofunctional Therapy",  M. Macaluso, Instructor & U., Dublin, Ireland, 2018

 

 • "Autism Awareness" /Child development and Autism Awareness/, V. Training, London, UK, 2018 

 

 • "Проблеми при договаряне на ролите в семейството" , 6 ч., А. Жечева,  Ф-я "Социални общности, гр. София 2018

 

 • "Asperger syndrome /understanding and supporting/", V. Training, London, UK, 2019

 

 • "Epilepsy awareness for schools", British Epilepsy Association, UK, 2019

 

 • "Gestalt Psychotherapy Certificate course", Elmira Strange, Instructor & U., Dublin, Ireland, 2019

 

 • "Orofacial Myofunctional Disorders & Their Impact On Health", M. Macaluso, Instructor & U., Dublin, Ireland, 2019

 

 • "Неясна семейна идентичност", 6 ч., А. Христова, Ф-я "Социални общности, гр. София 2019

 

 • "Epilepsy for teachers", British Epilepsy Association, UK, 2019

 

 • "Gestalt diagnostic / phenomenology / psychopathology / communicating with other professionals / boundaries - referring" - 40 h., Frans Meulmeester, BIGT, Sofia, 2019

 

 • "Mindfulness Course", 5.3 h., T. S., 2019 

 

 • "Психологическо консултиране за деца с "Отсъстващ" родител", 6 ч. А. Жечева, Ф-я "Социални общности, гр. София, 2019

 

 • "Trauma, death, loss and sorrow, post-traumatic problems like shame, guilt, anxiety", M. Chrasta, BIGT, Sofia, 2019

 

 • "Women and Girls on the Autism Spectrum", The National Autistic Society, London,  UK, 2019

 

 
 

© 2023 by DR. Elise Jones Proudly created with Wix.com